"122" Nie bądź w gorącej wodzie kąpany - 04.02.2018 (Mk 1, 29-39) - ks. St. Krzymiński
04.02.2018

Słowa po Słowie - Ks. Stanisław Krzymiński "122" Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego. Kliknij poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=TrzMObNWRKo