Galeria
I Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 15-10-2022
15.10.2022