Historia
Obrazu Pani Bukowskiej

Nie znamy daty sprowadzenia do Buku obrazu Matki Boskiej Bukowskiej Literackiej. Pierwsza wzmianka o słynacym łaskami obrazie pochodzi z 1430 roku. W pierwszym murowanym kosciele gotyckim z cegły wzniesionym w poczatku XV wieku (konsekrowanym w 1418 roku) obraz był umieszczony w ołtarzu bocznym. Potem przeniesiono do specjalne przygotowanej kaplicy z 1576 roku. Z akt wizytacji ks. biskupa poznanskiego Wojciecha Tholibowskiego z 1662 roku, wynika, ze na obrazie umieszczone sa dwie srebrne korony – na głowie Maryi i Dzieciatka. Nie ma jednak zadnych dokumentów, które by stwierdzały, ze dokonano aktu koronacji za pozwoleniem władzy duchownej. Wiemy tez, ze 100 lat pózniej ozdobiono obraz srebrnymi sukienkami.

  • 1697 – obraz urzedowo uznany za cudowny,
  • 1698 – ks. Bp Hieronim Wierzbowski, sufragan poznanski ogłasza obraz za cudowny.
  • 1702 r - rytownik Andrzej Siemienski wykonał matryce na blasze miedzianej do tłoczenia odbitek obrazu M.B.B.L.
  • 1781 r papiez pius VI bulla z 10 marca wyposazył ołtarz M.B.Literackiej odpustem zupełnym na wieczne czasy w uroczystosc Narodzenia (8 IX) i Nawiedzenia (31 V) N.M.Panny.

W 1806 r walaca sie wieza zniszczyła kosciół. Cudowny obraz ocalał i został przeniesiony do koscioła sw. Krzyza. Gdy odbudowano kosciół w 1846 r obraz umieszczono w ołtarzu głównym. W roku 1933 z inicjatywy ks. Stanisława Kuliszaka, podjeto sie restauracji obrazu. Gdy zdjeto blachy sukienek okazało sie, ze zniszczenia sa bardzo duze. Renowacji obrazu M.B. podjał sie ks. Prof. Dr Szczesny Dettloff z Poznania. Oto jego spostrzezenia: Madonna bukowska nalezy do typu „Hodegetria”, (przewodniczka, wskazujaca droge) ozpowszechnionego w rozmaitych odmianach w całej Polsce. Zródła tego typu wizerunków nalezy szukac w sztuce bizantyjskiej. Nie wiemy jaka droga ten typ obrazu trafił do Polski. Czy bezposrednio ze sztuki bizantyjskiej, czy tez przez Włochy. Madonna bukowska przypomina pierwowzory bizantyjsko-włoskie. Aniołowie na naszym obrazie zamiast kadzielnic trzymaja szarfy –legendy, na których napisano poczatek wielkanocnego hymnu Mariologicznego („Wesel sie Królowo miła, Alleluja”) i na drugiej szarfie: „Zdrowas Maryjo Łaski pełna…” To by wskazywało na rodzime cechy naszego malarstwa sredniowiecznego. Takiego obrazu „Hodegetria” poza Polska nie znajdziemy nigdzie. Matka Boska spogladajac spod obramowania „maforium” wzrokiem fascynujacym ku widzowi, nie tylko zwraca uwage na wyraz swej twarzy i ujmujacy kształt głowy, lekko w bok pochylonej, ale takze gra oczu i złozonym ruchem palców prawej reki, ale przenosi w ten sposób kontakt duchowy z widza równoczesnie na Syna Bozego, błogosławiacego i wzrokiem przerzuconej w tył główki i gestem raczki Najsw. Matce. Obraz odnowiony uroczyscie wprowadzono do bukowskiej Fary dnia 8 wrzesnia 1934 roku. W niedziele 9 wrzesnia odsłonieto odnowiony obraz. 1 lutego 1935 roku p. Czesław Jakubowski, kapelmistrz i dyrygent chóru podarował na własnosc farze bukowskiej skomponowany przez siebie hejnał, aby po wsze czasy wzywał wiernych do oddania czci Matce Najswietszej.

1936 r. ks. Stanisław Kuliszak w obszernym pismie do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu składa prosbe o uznanie godnym koronacji papieskiej cudownego wizerunku M.B.Bukowskiej. Koronacje planowano na rok 1940. Pismem z dnia 9 lutego 1939 roku ks. Kuliszak prosi ks. dra Antoniego Baraniaka, sekretarza ks. Kardynała Hlonda, Prymasa Polski, aby koronacja mogła sie odbyc we wrzesniu 1939 roku, poniewaz w tym roku przypada 650–lecie załozenia miasta Buk na prawie Magdeburkim. 20 czerwca 1939 r umiera ks. Stanisław Kuliszak, wielki czciciel M.B.Bukowskiej.

1941 r. Niemcy zamienili kosciół farny na magazyn mundurów wojskowych. 5.01.1945 r. Niemcy uciekajac podpalili kosciół. Obraz spłonał. 1945 roku we wrzesniu, staraniem ks. Antoniego Hilomera, przejeto kosciół poprotrstancki na pl. Reszki i tam umieszczono, namalowany na płótnie przez Eugenie Gogolewska, obraz M.B.Bukowskiej Literackiej. 3 pazdziernika 1948 roku ks. Abp Walenty Dymek konsekrował odbudowany kosciół . W głównym ołtarzu umieszczono obraz M.B.Bukowskiej Literackiej. Dekretem ks. Abp Stanisława Gadeckiego z dnia 23.12.2015 r. kosciół farny pw. sw. Stanisława Bp. i M. w Buku otrzymał tytuł Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bozej Bukowskiej Literackiej.

Po wielu latach prób ukoronowania obrazu - ustalono nowa date koronacji na dzien 10 wrzesnia 2017 roku.