Konkurs
„Opowieść Biblijna”
02.11.2016

Proboszcz Prarafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika ogłasza Konkurs na opracowanie prototypu gry planszowej „Opowieść Biblijna”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Proboszcz Prarafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika (zwany dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na opracowanie prototypu gry planszowej: „Opowieść Biblijna”. Do Konkursu zgłaszane mogą być prototypy gier planszowych, poruszające tematykę przypowieści biblijnych przedstawionych w różnych aspektach. Prace powinny zawierać fragmenty z Pisma Świętego. Zgłoszona gra może (ale nie musi) być wzorowana na znanych i popularnych grach planszowych takich jak „Osadnicy z Catanu”, „Monopoly” , „Misja” itp.

§ 2

W konkursie mągą brać udził mieszkańcy Gminy Buk oraz parafianie Prarafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W Konkursie mogą brać udział osoby lub zespoły osób (zwane dalej Uczestnikami), które stworzyły prototyp gry planszowej, której temat i treść zgodna jest z zakresem tematycznym określonym w § 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe (zwane dalej Pracami) w formie prototypu gier planszowych.

§ 3

Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie Prac do Biura Parafialnego Prarafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku w godzinach pracy Biura. Prace muszą być dostarczone najpóźniej do 5 września 2016 roku. Dostarczone Prace zostaną wyeksponowane na Festynie Parafialnym w dniu 11 września 2016.

§ 4

Do każdej Pracy dołącza się: instrukcję (zasady gry) przygotowaną na oddzielnej kartce wielkości formatu A4; wszystkie elementy niezbędne do rozegrania partii (kostka do gry, pionki, znaczniki, plansze); imię, nazwisko, adres oraz numer kontaktowy Uczestnika lub Uczestników;

§ 5

Ocenę przyjętych Prac pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komitet Konkursowy, powołany przez Ks. Proboszcza Andrzeja Szczepaniaka. Głównymi kryteriami oceny Prac będą: oryginalność i pomysłowość; walory poznawcze i edukacyjne gry, w tym szczególnie w zakresie tematyki biblijnej, a także możliwość praktycznego wykorzystania gry i jej produkcji.

§ 6

Oceny Prac dokonuje Komitet Konkursowy. Komitet Konkursowy może odwołać Konkurs lub zrezygnować z przyznania nagród w zależności od jakości, ilości i rodzaju dostarczonych prac. Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów.

§ 7

Komitet Konkursowy ma prawo dyskwalifikacji Pracy, szczególnie jeśli treści przedstawione w niej łamią prawo, dobre obyczaje, lub też rażąco są niezgodne z tematem Konkursu.

§ 8

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów nastąpi na Festynie Parafialnym w dniu 11 września 2016 roku.