Sprawozdanie duszpasterskie 2016
31.12.2016

Przeżywaliśmy „Rok Miłosierdzia Bożego". Każdego dnia mieliśmy możliwość zyskania odpustu zupełnego dla kogoś zmarłego lub dla siebie.

Byliśmy zaangażowani w Światowe Dni Młodzieży. Gościliśmy grupę młodzieży  ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację i tym, którzy okazali różnoraką pomoc, szczególnie tym, którzy przyjęli ich do swoich domów. Dziękujemy za dar powołań w naszej wspólnocie parafialnej, ale jest to także mobilizacja do wytrwałej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
 
Jak wyglądało nasze życie religijne?
Obecnych na Mszy św. niedzielnej jest nas  niecałe 35%.
Korzystaliśmy z darów Bożego Miłosierdzia, jakimi są sakramenty święte.
Sakrament chrztu św. przyjęło 111 dzieci, o 8 dzieci mniej niż w roku ubiegłym.
80 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię św.
99 młodych parafian  przyjęło sakrament bierzmowania – o 11 mniej niż w roku ubiegłym.
Sakramentalny związek małżeński zawarło 50 par - o 3 więcej niż w roku ubiegłym.
Każdego miesiąca odwiedzamy w domach z Komunią św. prawie 150 osób.
Zmarło 78 naszych parafian, to jest o 31 mniej niż rok wcześniej. Niestety zdarzyły się znów zgony bez sakramentów św.  To jest wyzwanie i prośba na kolejny rok, aby nie pozostawiać osób starszych i chorych bez kontaktu z Jezusem.
 
Życie religijne ożywiają wspólnoty działające przy parafii, w których angażują się ludzie szukający większej aktywności religijnej. Istnieją wspólnoty otwarte na takich ludzi: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec,  Różaniec Rodziców, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Grupa modlitewna Ojca Pio. Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, Parafialny Zespół „Caritas", Grupa Biblijna, Grupa modlitewna młodzieży, Stowarzyszenie dzieci i młodzieży Maryjnej,  Ministranci, Lektorzy, Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.
Posługę Szafarzy Komunii św. pełni 6 mężczyzn. Bardzo dziękuję za tę posługę w imieniu osób chorych i starszych, których odwiedzają z Komunią św.
Dziękuję wszystkim, którzy w te wspólnoty działające w parafii wchodzą. Zachęcam, aby szukać siebie w tych wspólnotach.
Dziękuję katechetom i opiekunom prowadzącym grupy kandydatów do Bierzmowania.
Dziękuję grupie przygotowującej Festyn Parafialny i wszystkim wspierającym tę inicjatywę (Urząd Miasta i Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej, OSiR, Miejski Dom Kultury).
Sołtysom wiosek dziękuję za współpracę w organizacji różnych wydarzeń w parafii.
Dziękuję mieszkańcom Dobieżyna za gościnne przyjęcie kolejny raz pielgrzymów pieszych ze Szczecina.
Dwukrotnie organizowane było „Jerycho Różańcowe". Dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy włączyli się w tę modlitwę.
95 osób podjęło „Duchową Adopcję" Bardzo dziękuję za ten dar modlitwy.
Młodzież pod kierunkiem opiekunów przygotowała spektakl o Eucharystii i Spowiedzi św. wg. objawień Cataliny Rivas.  Dziękuję prowadzącym tę grupę  młodzieży. Została wydana książka o historii cudownego obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Dziękuję grupie parafian, którzy się zaangażowali  w jej przygotowanie.
Po raz kolejny przygotowano „Przełaj im. bł. o. Rafała Chylińskiego" bardzo dziękuję organizatorom i uczestnikom.
Wydajemy kalendarz parafialny, kolejny rok. Dziękuję za opracowanie i druk.
Dziękuję braciom kapłanom, siostrom zakonnym i współpracownikom świeckim.
 
Życie parafii, to także sprawy gospodarcze, to szacunek do tego co jest dorobkiem pokoleń parafian.
Na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego dokonaliśmy remontu kostnicy, ścian i pomieszczeń przylegających do kaplicy, oraz wymiany posadzek.
Obok wikariatu wybudowaliśmy nowy garaż, wstawione zostały nowe bramy na podwórze wikariatu.
W Farze wymieniliśmy oświetlenie: nowe żyrandole oraz lampy. Przeprowadziliśmy gruntowny remont ławek. Mamy nowe witraże: św. Floriana oraz Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Został przebudowany ołtarz główny i wykonana nowa rama, a także zasłona cudownego obrazu. Wykonano także  renowację  cudownego obrazu Matki Bożej. Przy dźwięku fanfar  mamy odsłaniany i zasłaniany obraz. Wykonane zostały korony dla Matki Bożej, a poświęcenia dokonał sam papież Franciszek. Wykonana została też kopia miedziorytu, którą zasłaniamy cudowny obraz.
To, co przeżywamy w naszej Farze można słuchać w radio i oglądać przez
internet. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział w uruchomieniu i rozwijaniu tego dzieła.
Rodzicom dzieci I-Komunijnych dziękuję za dar – zestaw nowych lekcjonarzy liturgicznych i ornat maryjny.
 Otrzymaliśmy w darze nowy  Mszał Rzymski.
Bierzmowanym –dziękuję  za ofiarowane księgi liturgiczne.
Na kościele św. Krzyża wykonano kapitalny remont zakrystii i ściany przylegającej do zakrystii. Odrestaurowane zostały kolejne zabytkowe drzwi,  odrestaurowane zostało okno w szczycie przy zakrystii.  Wykonano tam także nowe schody.
Dziękuję władzom Miasta i Gminy Buk, oraz Starostwu Powiatowemu za pomoc.
Wielu parafian wykonało prace, które trzeba było wykonać. Tego wymagała sytuacja. Bardzo dziękuję za zaangażowanie.
W szczególny sposób dziękuję Druhom Strażakom, za ich gotowość służenia i pomoc w bardzo wielu sytuacjach trudnych i w czasie uroczystości.
 
Dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i pomocy w wykonywaniu różnych posług i prac.
Dziękuję za modlitwę i złożone ofiary które pozwalają na podejmowanie takich inwestycji.
Panu Bogu składamy to, co zdołaliśmy wykonać w 2016 roku.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy dziełom, które podejmiemy w kolejnym 2017 roku.
Plany na rok 2017
Pielgrzymują obrazy Naszej Pani Bukowskiej po rodzinach. W każdym mieszkaniu  zatrzymuje się na jedną dobę. Przekazujemy sąsiadom.
Każdego 10 dna miesiąca zapraszamy na Nowennę - modlitwę z procesją przygotowującą nas na uroczystość koronacji Pani Bukowskiej Literackiej.
Rekolekcje z figurą św. Michała Archanioła przeżywać będziemy od 23 do 26 kwietnia .
Msza św. transmitowana przez TV Polonia z naszego sanktuarium będzie 18 czerwca o godz. 13:00.
Uroczystość Koronacji Matki Bożej Bukowskiej Literackiej przeżywać będziemy 10 września.
W 2017 roku przypada 300 lecie święceń kapłańskich bł. o. Rafała Chylińskiego i 100-leci obecności Sióstr miłosierdzia w naszej parafii.