Sprawozdanie Duszpasterskie za Rok 2023.
05.01.2024

Kończymy kolejny rok. Jest okazja by dokonać oceny, podsumowań. Czas - to przestrzeń, w którą wpisuje się też w tę przestrzeń nasza aktywność, nasze działanie. To pozostaje.

Nie mamy nowych powołań - kapłańskich, zakonnych czy misyjnych z naszej parafii. Jest to wyzwanie do wytrwałej modlitwy o nowe powołania.

Jak wyglądało nasze życie religijne?
Obecnych na Mszy św. niedzielnej naliczyliśmy 23,1%. Nieco lepiej niż w ubiegłym roku. Nie wszyscy odnaleźli się po pandemii. Potrzeba, aby spotkania z Jezusem na niedzielnej Mszy św. na żywo, były zawsze traktowane jako „bardzo ważne”. Tutaj Bóg jest z nami.
Znakiem wiary są przyjmowane sakramenty święte.
Sakrament chrztu św. przyjęło 78 dzieci, o 42 dzieci mniej niż w roku ubiegłym.
118 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię św., o 11 mniej niż rok temu.
134 młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania – o 62 więcej niż w roku ubiegłym.
Sakramentalny związek małżeński zawarło 26 par - o 5 mniej niż rok temu.
W domach co miesiąc odwiedzamy z Komunią św. około 90 osób.
Zmarło: 104 naszych parafian, to jest o 3 mniej niż rok wcześniej. Niestety zdarzyły się także zgony bez sakramentów św. To jest wyzwanie i prośba na kolejny rok, aby nie pozostawiać osób starszych i chorych bez kontaktu z Jezusem.

Życie religijne ożywiają wspólnoty działające przy parafii, w których odnajdują się ludzie, którzy chcą większej aktywności religijnej. Taką możliwość proponują: Żywy Różaniec, Różaniec Rodziców, Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Parafialny Zespół „Caritas”, Akcja Katolicka, Wspólnota „Krucjata Rodzin”, Wspólnota Ikonopisarzy, Grupa modlitewna św. Ojca Pio, Grupa Modlitewna bł. o. Rafała Chylińskiego, Grupa Biblijna, Wspólnota Młodych „Dobrem Zwyciężaj” , Stowarzyszenie dzieci i młodzieży Maryjnej, chórek dziecięcy, Ministranci, Lektorzy, Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Posługę Szafarzy Komunii św. pełni 6 mężczyzn. Jeden p. Janusz Wejmann zmarł. Bardzo dziękuję za ich posługę w imieniu osób chorych i starszych, których odwiedzają z Komunią św. Posługują także dwie panie katechistki. Dziękuję bardzo za ich pomoc. Dziękuję osobom prowadzącym grupy do Bierzmowania.

Dziękuję wszystkim, którzy w tych wspólnotach działają. Zachęcam, aby w nich szukać miejsca dla siebie. To są wspólnoty otwarte dla wszystkich!
Katechetom i Sołtysom wiosek dziękuję za współpracę w organizacji różnych wydarzeń w parafii.
Dziękuję mieszkańcom Dobieżyna za gościnne przyjęcie obiadem kolejny raz pielgrzymów pieszych ze Szczecina.
Dwukrotnie organizowane było „Jerycho Różańcowe”. Dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy włączyli się w tę modlitwę.
Wielu uczestniczyło w „Ekstremalnej Nocnej Drodze Krzyżowej”.
Organizowane były czuwania modlitewne, Adoracje Najśw. Sakramentu, koncerty. Przeżywaliśmy Festwal im. ks. Józefa Surzyńskiego. Dziękuję p.Burmistrzowi. p. Leszkowi, Dyrekcji i pracownikom MGOKu.
Wiele osób podjęło „Duchową Adopcję” Bardzo dziękuję za ten dar modlitwy.
Po raz kolejny grupa pielgrzymów pieszych poszła do Wysoczki. Dziękujemy uczestnikom, oraz mieszkańcom Wysoczki za gościnę.
Wielu uczestniczyło w Poznańskiej Pielgrzymce pieszej na Jasną Górę.
Organizowane były pielgrzymki parafialne.
Kolejny raz odbył się przełaj im. bł. o. Rafała Chylińskiego.
Wydawana jest gazetka parafialna -”Nasza Wspólnota”. Dzękuję x Jarosławowi.
Wydaliśmy kalendarz parafialny, kolejny rok. Dziękuję za opracowanie i druk.
Dziękuję p. Burmistrzowi, braciom kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim współpracownikom świeckim: p. Janowi, p. organistom, paniom porządkującym kościół, pani dekorującej kościół, panom opiekunom cmentarzy.

Życie parafii, to także sprawy gospodarcze, które każdego roku podejmujemy .
To, co przeżywamy w naszej Farze można słucha i oglądać przez internet. Mamy stronę internetową parafii. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział w prowadzeniu tego dzieła.

Udoskonalona została część instalacji elektrycznej w kościele św. Krzyża. Dziękuję p. elektrykowi.
Rozpoczęliśmy odnowę elewacji naszego Sanktuarium.
Zakupiliśmy organy do kościoła św. Krzyża.
Wykonane zostały potrzebne prace remontowe.
Rodzicom dzieci I-Komunijnych dziękuję za dar – naczynię do wody święconej.
Młodzieży bierzmowanej - za wsparcie zakupu nowego pulpitu.
Wielu parafian wykonało prace, które były niezbędne. Tego wymagała sytuacja. Bardzo dziękuję za otwartość i zaangażowanie.
Dziękuję Druhom Strażakom, za ich gotowość służenia i pomoc w bardzo wielu sytuacjach niespodziewanych, trudnych i w czasie różnych uroczystości.

Wydatki:
Za energię elektryczną zapłaciliśmy w tym roku - 84.905,45- zł.
Za wodę i ścieki – 11.297,76, zł.
Za gaz - 31.010, zł.
Za śmieci 41.100, zł

Wspomogliśmy pracujących na Misjach, Kościół na Wschodzie, KUL, szkoły Katolickie i Archidiecezję.
Parafialny Zespół „Caritas” zorganizował akcję „Aniołek”. Bardzo dziękuję za przygotowanie i wszystkim, którzy obdarowali dzieci.
Dziękuję za modlitwę i złożone ofiary które pozwalają podejmować takie inwestycje.
Planujemy dalej prowadzić prace przy odnowieniu elewacji naszego Sanktuarium. Odnowić oświetlenie prezbiterium.
Panu Bogu składamy wszystkie dzieła wykonane w 2023 roku.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w kolejnym 2024 roku.
Hasło tego roku liturgicznego - „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” - niech nas mobilizuje.


ks. Andrzej Szczepaniak
proboszcz