Czciciele Matki Bożej Bukowskiej Literackiej

 Grupa Czcicieli Matki Bożej Bukowskiej Literackiej

W październiku 2009 roku zawiązała się dziewięcioosobowa wspólnota o nazwie „Bractwo Literackie”. Celem tej wspólnoty było przywrócenie tytułu Sanktuarium bukowskiej farze i doprowadzenie do Uroczystej Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej koronami papieskimi. Od 2012 r. wspólnota przyjęła nazwę „Czciciele Matki Bożej Bukowskiej Literackiej” i liczy 11 osób. Opiekunem i aktywnym uczestnikiem  wspólnoty jest ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak. Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu. Realizacja naszego celu wymagała ożywienia kultu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, co skłaniało nas do podejmowania różnych działań.

Ksiądz proboszcz udzielił grupie błogosławieństwa „w poszukiwaniu jak najlepszej formy powiedzenia o Matce Bożej Bukowskiej, oddania Jej należnej czci, szacunku, kultu, aby wszystko to, co robimy, służyło poznawaniu Maryi, poznawaniu Jej obecności i działania tutaj na tym miejscu. Prosimy Cię Maryjo, wypraszaj nam błogosławieństwoi opiekę Bożą, na wszystkie prace i zadania jakie jeszcze będą musiały być podjęte, aby doprowadzić do końca to dzieło, które pragniemy traktować jako Twoją wolę zaznaczenia Twej obecności i działania tu na tym miejscu, na tej ziemi. Amen”.

Na dzień Odpustu Narodzenia NMP czyli Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w 2010 r. wydaliśmy Reprint manuskryptu ks. Stanisława Kuliszaka „Krótki zbiór Wiadomości Historycznych o CUDOWNYM OBRAZIE MATKI BOSKIEJ LITERACKIEJ WE FARZE BUKOWSKIEJ. Zebrał i wydał jako manuskrypt Ks. Stanisław Kuliszak, proboszcz bukowski, Buk 1934; A. Wolny, Drukarnia w Buku”. Reprint Wydany staraniem Bractwa Literackiego w 2010 r. Druk i oprawa B. Ossowska.

W 2011 r. wydaliśmy obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w formacie A-4 i A-5. Do dyspozycji grupy i  biura parafialnego zeskanowaliśmy „Kronikę parafialną”, którą prowadził w latach 1958-1982 ks. infułat Teofil Ratajczak, ówczesny proboszcz bukowski.

W dniu 27.06.2012 r. małą grupą odebraliśmy w Krakowie z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza relikwie bł. Jana Pawła II. W sierpniu 2012 r. zorganizowaliśmy dwudniową pielgrzymkę parafialną do Krakowa po odbiór relikwii św. Stanisława Biskupa i Męczennika.  Wykonaliśmy nosidła, na których  umieściliśmy relikwie bł. Jana Pawła II i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, które w uroczystej procesji zostały wniesione do bukowskiej fary podczas uroczystości odpustowych w dniu 09.09.2012 r. Ponadto na dzień Odpustu  Narodzenia NMP 2012 r. przygotowaliśmy i udostępniliśmy Księgę Łask. Do wpisu w Księdze Łask zachęca ks. proboszcz wiernych rozpoczynając tę księgę słowem na pierwszej stronie oraz podczas ogłoszeń duszpasterskich i  spotkań z parafianami.

Na podstawie zachowanej taśmy magnetofonowej z nagraniem hejnału do Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, używanego kiedyś przy odsłanianiu i zasłanianiu Cudownego Obrazu, dokonano odrestaurowania nagrania. Po wielu latach hejnał wybrzmiał w murach bukowskiej świątyni w dzień Odpustu Nawiedzenia NMP tj. 31.05.2013 r. Do września 2016 r. hejnał ten był odtwarzany w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św. oraz w Święta Nawiedzenia i Narodzenia NMP. Na podstawie dokumentu z archiwum parafialnego wiemy, że hejnał został skomponowany przez organistę pana Czesława Jakubowskiego i przez niego w dniu 01.02.1935 r. "podarowany  Farze Bukowskiej na własność, aby po wsze czasy wzywał wiernych do oddania czci i uwielbienia Matce Najświętszej w czcigodnej farze bukowskiej".

Na dzień Odpustu Narodzenia NMP w 2013 r. przygotowaliśmy i wydaliśmy modlitewnik „NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ BUKOWSKIEJ LITERACKIEJ”, który otrzymał IMPRIMATUR władzy duchownej dnia 09 sierpnia 2013 r. N4297/2013. Owocem tego od 05.12.2013 r. odbywa się Nabożeństwo do Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w każdy czwartek po rannej Mszy św. o 7:30  i  przed Mszą św. o 18:30. Przed Nabożeństwem do września 2016 r. rozlegał się także hejnał.

W 2014 r. wydaliśmy obrazki formatu A-7 z wizerunkiem Matki Bożej Bukowskiej Literackiej z jednej strony i modlitwami lub pieśniami z drugiej strony, które zostały wręczone J. E. ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu w dniu 05.05.2014 r. podczas wizyty kanonicznej oraz wszystkim uczestnikom Mszy św. odpustowej w dniu 14.09.2014 roku. W następnych latach obrazki te były dostępne na probostwie oraz wręczane pielgrzymom nawiedzającym nasze Sanktuarium lub podczas naszych pielgrzymek.

Ksiądz dziekan dekanatu bukowskiego Andrzej Szczepaniak podczas podsumowania wizytacji w dniu 28.06.2014 r. wyakcentował  kult Matki Bożej Bukowskiej i zaprosił księży proboszczów z parafianami na odpust do Buku.

W marcu 2015 r. grupa otrzymała zgodę księdza proboszcza na zagospodarowanie gabloty znajdującej się w kruchcie kościoła dla potrzeb rozpowszechniania kultu do Matki Bożej Bukowskiej w Buku.

W 2015 r. modlitewnik „NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ BUKOWSKIEJ LITERACKIEJ” doczekał się drugiego wydania. Jest ono poprawione i uzupełnione, a także w zmienionym formacie A-6.

Wszystkie wspólnoty działające w parafii, pod przewodnictwem Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, zorganizowały w dniu 23.05.2015 r. Dzień Wielbienia "Tobie Zaufałem Panie". Nasza wspólnota przygotowała sześć ksiąg pamiątkowych, w których wierni zgromadzeni na stadionie dokonywali wpisów.

Na Odpust Nawiedzenia NMP w dniu 31.05.2015 r. staraniem naszym wykonano gabloty i umieszczono je po bokach ołtarza głównego. W gablotach tych wyeksponowano wota ofiarowane naszej Matce Bożej Bukowskiej Literackiej.

W ciągu sześciu lat pracy grupy wykorzystaliśmy  wszystkie dostępne nam  źródła, a zgromadzony materiał historyczny i bieżący został zebrany w 64 załącznikach. Owocem tych prac było złożenie w dniu 14.07.2015 r. przez księdza proboszcza Andrzeja Szczepaniaka prośby do J. E. ks. Abpa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego o pomoc w przygotowaniu koronacji koronami papieskimi Cudownego Obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Prośba zawierała oprócz tych 64 załączników także zarys historii Cudownego Obrazu i kultu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. W odpowiedzi na tę prośbę zadzwoniono z Kurii Metropolitalnej w Poznaniu z zapytaniem,  czy parafia jest w  posiadania aktu nadania tytułu Sanktuarium farze bukowskiej.

Dokonaliśmy ponownego przeszukania dokumentów parafialnych, ale nie natrafiliśmy na taki dokument. Rozmawialiśmy z wieloma parafianami, którzy mogli pamiętać czy kiedykolwiek słyszano o prawnym nadaniu tytułu Sanktuarium. Twierdzono, że zawsze kościół w Buku był Sanktuarium Matki Bożej Literackiej, a prezes PTTK pan Ryszard Miler poinformował nas, że podczas swoich wędrówek ok. 30 lat temu, widział w miejscowości Krasnobród, w arch. zamojskiej, wystawę Sanktuariów Maryjnych w Polsce i wśród nich było Sanktuarium w Buku i Matka Boża w koronach. W dniu 11 grudnia 2015 r. skontaktowaliśmy się z parafią Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, arch. zamojsko-lubartowska. Tamtejszy ks. proboszcz potwierdził istnienie wystawy do dnia dzisiejszego i przesłał nam aktualne zdjęcia. Wystawa sporządzona została wg wykazów kurii biskupich lub katalogów diecezjalnych. W spisie Sanktuariów Diecezji Poznańskiej figuruje Buk, a nawet obraz Matki Bożej Bukowskiej został uwzględniony na tej wystawie z informacją: „Początki kultu sięgają XV wieku. Obraz ozdobiony koronami w 1872 roku przez biskupa Janiszewskiego. Matka Boska Bukowska jest patronką Bractwa Literackiego”.

       W związku z tym, w dniu 14.12.2015 r. w piśmie do J. E. ks. Abpa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, ksiądz proboszcz Andrzej Szczepaniak ponowił swoją prośbę o pomoc w przygotowaniu koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej koronami papieskimi jednocześnie prosząc o nadanie farze bukowskiej prawa do używania tytułu Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Ponadto w piśmie tym uzasadnił istnienie w Buku Sanktuarium, w którym  od 600 lat czczona jest Matka Boża Bukowska Literacka.

Odpowiedzią na tę prośbę jest dekret z dnia 23 grudnia 2015 r. N.7458/2015 nadający KOŚCIOŁOWI  FARNEMU pw. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W BUKU tytuł  DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BUKOWSKIEJ LITERACKIEJ wręczony księdzu proboszczowi i ogłoszony parafianom w dniu 31.12.2015 r.

W związku z faktem, że w programie wizyty Papieża Franciszka na Jasnej Górze nie było punktu poświęcenia koron, ksiądz kustosz Andrzej Szczepaniak w dniu 05.04.2016 r. wystosował pismo do J. E. ks. Abpa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego o pomoc tj. o wpłynięcie podczas konferencji Episkopatu Polski odbywającej się  w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. na to, aby punkt poświęcenia koron znalazł się w programie pielgrzymki Ojca Świętego. Nasza radość była ogromna, gdy została potwierdzona informacja o możliwości poświęcenia koron przez Papieża.

Równocześnie dokonywaliśmy trudnego wyboru odpowiednich koron na skronie Matki Bożej i dzieciątka Jezus w Cudownym Obrazie Matki Bożej Bukowskiej.  Do naszych propozycji przychylił się J. E. ks. Abp Metropolita Poznański Stanisław Gądecki i podczas wizyty w Buku w dniu 22 maja 2016 r. na Misericordia Fest wybrał korony wg projektu pracowni Metaloplastyka Szczepaniak z Rzeszowa.

W dniu 09 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy pielgrzymkę parafialną do Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy i Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi Łagiewnikach. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 ofiarowaliśmy Sanktuarium kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w podziękowaniu za opiekę i prowadzenie ojca Rafała. Ważne dla nas jest, aby kopia Cudownego Obrazu, przed którą bł. ojciec Rafał przyjął Chrzest Św., modlił się i wypraszał łaski, była w miejscu, gdzie służył wiele lat. Niech wierni przybywający do bł. ojca Rafała upraszają i otrzymują potrzebne łaski także za wstawiennictwem naszej Pani Bukowskiej. Niech Matka Boża Bukowska Literacka wspólnie z bł. ojcem Rafałem otacza opieką pielgrzymów przybywających do grobu bł. ojca Rafała i wyprasza to, o co będą się modlić.

W dniu 24.07.2016 r. przywieźliśmy z Rzeszowa korony. Przekazaliśmy je księdzu Proboszczowi w granicach naszego miasta i przy dźwiękach bijących dzwonów przejechały ulicami miasta,  a następnie zostały złożone u stóp naszej Pani Bukowskiej.

Na prośbę proboszcza o przyjęcie delegacji z parafii z koronami, popartą przez J. E. ks. Abpa St. Gądeckiego, otrzymaliśmy z Jasnej Góry imienne karty wstępu na plac przed szczytem.  W dniu 28.07.2016 r. uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej na Jasnej Górze, w 1050 rocznicę  Chrztu Polski, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, podczas której Ojciec Św. Franciszek poświęcił korony dla Cudownego Wizerunku Matki Bożej Bukowskiej Literackiej i Dzieciątka Jezus.

W styczniu 2016 r. po wielomiesięcznych poszukiwaniach został odnaleziony w magazynach Muzeum Archidiecezjalnego oryginalny miedzioryt Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w formie odbitki  A2. Fakt ten był decydujący w sprawie podjęcia decyzji  o odsłanianiu i zasłanianiu Cudownego Wizerunku, które  zostało wykonane po raz pierwszy od wielu lat na dzień Odpustu  Narodzenia NMP w 2016 r.  W tym celu nie tylko został przebudowany ołtarz główny, ale także wykonano nową ramę do Cudownego Obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej oraz powiększono kopię miedziorytu z 1702 r., którym Cudowny Obraz jest zasłaniany.  Od 07.09.2016 r., przy dźwiękach hejnału, codziennie przed pierwszą Mszą św. odsłaniany jest Cudowny Obraz, a po ostatniej Mszy św. następuje zasłonięcie Cudownego Obrazu.

W odpowiedzi na zadawane pytania parafian zostaliśmy zobligowani do zebrania wszystkich posiadanych materiałów i udostępnienia ich każdemu, kto chciałby poznać historię kultu Matki Bożej na ziemi bukowskiej. Podwaliną do tej książki była prośba złożona do J. E. ks. Abpa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego w dniu 15.07.2015 r. Zgromadzony materiał do lipca 2016 r. wydaliśmy w dniu 04.09.2016  r. w formie książki pt. "Historia Cudownego Obrazu Matki Bożej Literackiej w Sanktuarium Bukowskim ". W grudniu 2016 r. do tej książki dołożyliśmy 4 załączniki otrzymane lub powstałe już po druku publikacji tj. poparcie prośby ks. kustosza Andrzeja Szczepaniaka przez J. E. ks. Abpa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, certyfikat  poświęcenia koron, pismo kustosza Sanktuarium Jasnogórskiego oraz prośba  księdza kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej Andrzeja Szczepaniaka o przygotowanie się i osobiste oddanie się Matce Bożej Bukowskiej Literackiej z własnej i szczerej woli, aby uznać i przyjąć Naszą Panią za swoją Królową.

Zainicjowaliśmy powstanie grupy modlitewnej bł. O. Rafała Chylińskiego, która powstała 02.12.2016 r.

Przygotowaliśmy cztery obrazy w drewnianej ramce z wizerunkiem Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, które od grudnia 2016 r. nawiedzają rodziny parafii. Załączyliśmy także potrzebne do modlitwy materiały i pismo ks. Proboszcza przedstawiające m.in. warunki godnego przyjęcia obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej oraz księgi pamiątkowe, gdzie wierni mogą dokonywać wpisów.

Z naszej inicjatywy w dniu 08.11.2016 r. odbyło się spotkanie wszystkich grup działających w parafii. Na spotkaniu tym przedstawicielka grupy  przedstawiła dotychczasowe prace wykonane przez Wspólnotę Czcicieli Matki Bożej Bukowskiej Literackiej  do Koronacji, przedstawiła propozycję Ramowego Planu Przygotowania parafii do koronacji oraz szczegółowy program Nowenny ku czci naszej Pani, która mogłaby się odbywać każdego 10 dnia miesiąca począwszy od 10.12.2016 do 10.08.2017 r.  Cała parafia rozpoczęła przygotowania do organizowania uroczystości koronacji Cudownego Obrazu MB Bukowskiej Literackiej w dniu 10.09.2017 r.

Na podstawie ksiąg Chrztu św. ustaliliśmy listę księży pracujących  w parafii od roku 1964. Pracowało 115 wikariuszy, z których obecnie żyje 50 oraz jedyny ks. proboszcz bukowski w latach 1989-1997 ks. prałat Jan Majchrzak. Do wszystkich wysłaliśmy lub zawieźliśmy zaproszenia na koronację. Ponadto przygotowaliśmy zaproszenia do wielu innych księży. Ogółem przygotowaliśmy 160 imiennych zaproszeń dla księży oraz 50 zaproszeń  imiennych do sióstr zakonnych pracujących lub pochodzących z naszej parafii i do brata Flawiusza Laufra OFM. Należy zaznaczyć, że we wszystkich kościołach Archidiecezji Poznańskiej w dniu 07.05.2017 r. został odczytany List pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego przed Uroczystością Koronacji wizerunku Matki Bożej Literackiej w Buku. W liście tym ks. Arcybiskup, nawiązując do ewangelii, przedstawia historię kultu obrazu MB Bukowskiej Literackiej oraz kieruje słowo zaproszenia dla wszystkich duszpasterzy i wiernych do udziału w tym wielkim święcie. Pomimo tego obdzwoniliśmy wszystkie dekanaty lub probostwa w celu uzyskania informacji o planowanej liczbie pielgrzymów.

Przygotowaliśmy zaproszenia dla księży biskupów z diecezji poznańskiej i sąsiednich diecezji, które były osobiście wręczane podczas umówionych spotkań.

Przygotowaliśmy zaproszenia w formie folderu, aby zespół promocyjny mógł rozdawać te zaproszenia wizytując inne parafie.

W dniu 4 maja 2017 r. zamontowano 3 ekrany do wyświetlania tekstów pieśni.

Projekt Peregrynacji Cudownego Obrazu po sąsiednich parafiach przedstawiony został przez ks. dziekana Andrzeja Szczepaniaka na spotkaniu księży dekanatu. Przez 9 tygodni, począwszy od 21 maja 2017 r., podczas Mszy Św. w każdej parafii dekanatu ks. kustosz Andrzej Szczepaniak przedstawiał kult Matki Bożej Bukowskiej Literackiej zapraszając na Uroczystość Koronacji oraz ofiarował tej parafii kopię Cudownego Obrazu.  Po Mszy Św. delegacja parafian rozdawała foldery z zaproszeniami na koronację i obrazki z wizerunkiem MB Bukowskiej Literackiej.

     W każdą niedzielę po 4 zespoły promocyjne składające się z naszych parafian (tj. 64 wizyty) udawały się z wizytą do parafii w archidiecezji poznańskiej, gdzie przedstawiały kult MB Bukowskiej Literackiej oraz rozdawano po Mszy św. foldery z zaproszeniami na koronację i obrazki z wizerunkiem MB Bukowskiej Literackiej.

     Wykonaliśmy 2 poduszki z czerwonego aksamitu ze złotymi  frędzlami, na których znajdowały się korony Matki Bożej Bukowskiej Literackiej  i Dzieciątka Jezus podczas Uroczystej Koronacji.

     Przygotowaliśmy folder z planem dojazdu do Sanktuarium oraz  wykonano bloczki z prośbami i podziękowaniami do MBBL, które zostały umieszczone w naszym Sanktuarium w dniu koronacji. Każdy na oczekiwany sposób uczestniczył w przygotowaniach do jak i podczas Uroczystości Koronacji.

 I nadszedł upragniony dzień 10 września 2017 r. Piękny  dzień w naszym życiu, kiedy podczas Mszy św. na stadionie miejskim zostały nałożone korony na Cudowny Wizerunek Matki Bożej Bukowskiej Literackiej i Dzieciątka Jezus. Eucharystii przewodniczył J. E. ks. Abp Stanisław Gądecki, a kazanie wygłosił ks. kardynał Zenon Grocholewski. Radością naszą była liczna obecność kapłanów, sióstr zakonnych, pocztów sztandarowych, wolontariuszy, parafian i pielgrzymów, przedstawicieli zakładów pracy, delegacji, wspaniała oprawa muzyczna, przepięknie udekorowane domy i ulice miasta, urocze a zarazem pełne dostojeństwa dekoracje z kwiatów, transmisja Uroczystości Koronacji realizowana przez TV3 Poznań przeprowadzona  z wielką starannością i z zaangażowaniem,

 Cieszymy się, że tak pięknie została zorganizowana Uroczystość Koronacji. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim, którzy organizowali Uroczystość Koronacji oraz tym, którzy brali udział w najróżniejszej posłudze przed, w trakcie i po Uroczystości Koronacji.

Koronacja Cudownego Obrazu jest przypomnieniem rzeczywistości istniejącej od dawna. Koronacja nie dodaje niczego chwale Maryi  lecz wiele daje nam i dlatego prosimy Cię Maryjo dopomóż nam, aby za nałożeniem koron poszły nasze najlepsze modlitwy, postanowienia poprawy i czyny w naśladowaniu Cię w miłości do Boga i ludzi. Cel naszej grupy został osiągnięty. Przed nami nowe zadanie: aby jak najwięcej osób stało się „żywą koroną Matki Bożej Bukowskiej Literackiej”. To właśnie przez składanie próśb i podziękowań Matce Bożej, przez uczestnictwo w nabożeństwach stajemy się „żywą koroną Matki Bożej Bukowskiej Literackiej”. Ozdabiajmy tę koronę naszymi konkretnymi prośbami i czynami. Dzielmy się z innymi naszymi przeżyciami.

  

  Buk, 02.10.2017 r.