GRUPA BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA RAFAŁA CHYLIŃSKIGO

Grupa modlitewna błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego.

Motto grupy:

Takiego wzoru nam potrzeba i takiego wstawiennictwa zapragnęliśmy.

            Grupa została założona w dniu 02 grudnia 2016 r. w 275 rocznicę śmierci bł. O. Rafała Chylińskiego. Termin spotkań ustalono na trzeci wtorek miesiąca po Mszy Św. wieczornej. Od dawna podczas spotkań grupy Czcicieli Matki Bożej Bukowskiej Literackiej pojawiało się pragnienie, aby istniała w naszej parafii grupa modlitewna bł. Ojca Rafała Chylińskiego. Jednak motorem do prowadzenia rozmów i szukania odpowiedzi w jaki sposób parafianie z rodzinnej parafii modlą się za wstawiennictwem bł. ojca Rafała było pytanie zadane nam w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. O. Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach k. Łodzi. Pytanie to skierował do nas ojciec franciszkanin w dniu 09 czerwca 2016 r. po uroczystej Mszy Św. „a czy wy się modlicie do ojca Rafała?”.  W tym dniu parafianie bukowscy z proboszczem ks. A. Szczepaniakiem udali się z pielgrzymką do Łagiewnik z okazji 25 rocznicy beatyfikacji bł. Ojca Rafała z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej jako daru dla Sanktuarium z rodzinnej parafii ojca Rafała. Ponadto uczestnicy Mszy św. otrzymali obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Bukowskiej Literackiej za której wstawiennictwem błogosławiony ojciec Rafał wypraszał łaski u Boga.

            Modlimy się za wstawiennictwem bł. o. Rafała Chylińskiego w  intencjach, z którymi przychodzimy na spotkanie. Spotkania rozpoczynamy pieśnią usłyszaną  w  Łagiewnikach -„Błogosławiony Ojcze Rafale” tekst: o. Rafał Parol, muzyka: o. Ludomir Bernatek. Śpiewamy także pieśń powstałą w naszej parafii z okazji ogłoszenia o. Rafała błogosławionym: w 1991 r. „ Ojcze Rafale Ty jesteś spośród nas” tekst: ks. Sławomir Grośty, muzyka : Leszek Górka.

            Podczas spotkania jedna z osób przedstawia historię z życia bł. o. Rafała, jego rodzinę, towarzyszy i sposób modlitwy, które są opisane w książkach będących w posiadaniu grupy. Omówiliśmy z życia o. Rafała jego kalendarium zwracając uwagę na dzień  14 lutego 2017 r., w który to dzień obchodziliśmy 300. rocznicę święceń mniejszych, a czerwcu lub  lipcu 2017 r. przypadała rocznica święceń kapłańskich. Świętowaliśmy dzień skupienia w dniu 18 czerwca 2017 r. w rodzinnej wsi ojca Rafała w Wysoczce W tym dniu wyruszyła o godz. 15-tej piesza pielgrzymka z Buku spod Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, aby o godz. 16-tej wziąć udział w uroczystej Mszy św. w podziękowaniu Matce Bożej Bukowskiej Literackiej za opiekę i prowadzenie Ojca Rafała Chylińskiego. Od 1998 roku, w dzień 09 czerwca tj. w dzień beatyfikacji bł. ojca Rafała odbywa się pielgrzymka z relikwiami bł. o. Rafała z bukowskiej Fary do Wysoczki.

Modlitwy za pośrednictwem których upraszamy wstawiennictwo bł. O. Rafała:

1.       Litania do bł. Rafała Chylińskiego

2.       Nowenna do bł. Rafała Chylińskiego

3.       Modlitwa za wstawiennictwem bł. O. Rafała Chylińskiego,

4.       Tajemnica „Biczowanie” wg ks. Krzysztofa Kóska „RÓŻANIEC POLSKICH ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH”, wydawnictwo WAM, Kraków 1999, str. 120-124.

Książki będące w posiadaniu członków grupy:

1.       „Błogosławiony Rafał Chyliński z Łagiewnik, franciszkanin”, autor: o. Ludomir Jan Bernatek OFM Conv, Warszawa , 09 czerwca 1991,

2.       „Czcigodny sługa Boży Rafał Chyliński”, autor: o. Lubomir Jan Bernatek OFM Conv,OO. Franciszkanie Łódź- Łagiewniki 1982,

3.       „Samarytanin czasów saskich”, autor: Paweł Warchoł OFM Conv, wydawnictwo Oj. Fran. Niepokalanów 2008,

4.       „DZIADOWSKI BISKUP” , Powieść z ostatnich lat życia błogosławionego Rafała Chylińskiego, oparta na aktach diecezjalnego procesu informacyjnego z lat 1761-1763 oraz 1773-1774, autor: Stanisław Cieślak, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1994 r.

Modlitwa do bł. o. Rafała Chylińskiego:

Boże, dziękujemy Ci za dar bł. Ojca Rafała Chylińskiego. Dałeś Go naszej Ojczyźnie w trudnych dla niej czasach jako miłosiernego Brata św. Franciszka, który z miłością pochylał się nad wszelką ludzką nędzą. Ufni w Jego pomoc pokornie Cię prosimy wysłuchaj naszych próśb w intencjach obejmowanych przez Krucjatę Rodzin, abyśmy wzrastali w Kościele w wierze, miłości i uwielbieniu Trójjedynego Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. o. Rafała Chylińskiego:

Drogi Ojcze Rafale! Urzeczywistniałeś ewangeliczne ideały. Karmiłeś głodnych, poiłeś spragnionych, pokrzepiałeś przychodniów, przyodziewałeś nagich,, odwiedzałeś chorych. W nich wszystkich odnajdywałeś i spotykałeś Syna Człowieczego. Usłyszałeś wtedy słowa błogosławieństwa: „Coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla Mnie”. Dostąpiwszy tego błogosławieństwa, spraw swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy my także otwierali swe serca na potrzeby biednych i potrzebujących, a tak urzeczywistniali Chrystusowe wezwania, zawarte w Ewangelii. Niech jak u Ciebie staną się nierdzewnym skarbem na całą wieczność. Amen.

 

Buk, 2017-08-09