Wspólnota Ikonopisarzy

Wspólnota Ikonopisarzy

Bukowska wspólnota Ikonopisarzy od 03.07.2015 r. skupia ludzi przy Pracowni Ikon Serca Jezusowego działającej w Tarnowie Podgórnym. Jesteśmy wspólnotą ludzi chcących poszukiwać Bożego Oblicza i odkrywać tradycję świętego Kościoła.

W 2016 r. pracownia założyła swoją drugą zamiejscową filę w Lusówku, a od 2017 w Poznaniu. Dodatkowo Pracownia jest organizatorem warsztatów zamiejscowych jak np. w Ełku (Mazury) czy Grajewie (Podlasie) oraz rekolekcji ikonopisarskich w Karbowskich. Pracownia Ikon co roku organizuje wystawy oraz aukcje charytatywne, podczas których ikonopisarze swoją sztuką mogą pomagać potrzebującym. W 2019 roku Pracownia ikon włączyła się w zbiórkę pieniędzy na pierwsze na Litwie hospicjum dla dzieci - mostdonieba.pl prowadzonym przez polską siostrę Michaelę Rak. 

Pracownia nasza została 15.08.2017 r. zawierzona Sercu Jezusa przez ręce Maryi według traktatu św. Ludwika Marii Grinion de Montforda. 

            Jesteśmy przekonani, że droga tej pracowni dopiero się tworzy i każdy z nas ma wpływ na jej obecny kształt, dlatego prócz zajęć technicznych w naszej pracowni staramy się pogłębiać wiarę przez kontemplację, rekolekcje oraz dzielenie się swoim świadectwem.

Jak mówi  Benedykt XVI  Sztuka[…] zakłada przede wszystkim dar nowego spojrzenia. Warto zatem dołożyć wszelkich wysiłków, aby ponownie dotrzeć do wiary widzącej. Tam gdzie ona zaistnieje, tam i sztuka znajdzie swój właściwy wyraz.” 

Pracownia Ikon jak mówi modlitwa ikonopisarzy działa ku chwale, radości i upiększeniu świętego Kościoła. My tworzymy to co widzimy sercem. Każda kreska to słowo, wszystkie kreski  to nasza modlitwa, to nasza miłość, ale to też nasza wolna wola. Tworzymy siłę ikony przez detale, symbole, światło, kolor, harmonię jak w mikrokosmosie.  Staramy się tchnąć w ikonę miłość i odczuwamy radość z pracy przy pisaniu Ikony. Zapraszamy wszystkich do naszej wspólnoty. I Ty zostań Ikonopisarzem.

 

 Buk, 19 luty 2019 r.