GRUPA BIBLIJNA

GRUPA BIBLIJNA.

Grupę biblijną założył w 2003 roku Ksiądz Daniel Wachowiak podczas swojej posługi w Buku. Przez te wszystkie lata grupę prowadzili wikariusze posługujący w naszej parafii, ale najczęściej ksiądz proboszcz Andrzej Szczepaniak. Są właściwymi narzędziami w ręku Pana.

 Na przestrzeni lat był to wtorek lub czwartek. Obecnie w spotkaniach uczestniczy około 15 osób.  Spotkania poprzedzamy uczestnictwem we Mszy Świętej a rozpoczynamy Prośbą o natchnienie z Księgi Mądrości (7, 15-21) lub śpiewamy pieśni do Ducha Świętego. Prosimy o otwarcie się na Bożą Mądrość. Czytając i rozważając słowo Boże we wspólnocie chcemy rozwijać się duchowo, aby przyszła łaska wiary i abyśmy wzrastali  i umacniali się  w naszej wierze (Kol 2,6-7;Ef 2,8)).   Medytujemy, dajemy świadectwa z naszego życia,  aby przez wiarę nawiązać relację z Bogiem i Jego synem Jezusem Chrystusem. Wiara jest kluczem do zbawienia (Rz 10,9-10). Zagłębiamy się w słowo Boże i modląc się w grupie wzajemnie się ubogacamy wierząc, że wiara jest warunkiem, aby ujrzeć chwałę Bożą (J11.40), aby ludzie otrzymali Boże dary, uzdrowienie, prowadzenie, charyzmaty.

 

Integrujemy się także z innymi wspólnotami działającymi w naszej parafii. Zachęcamy do modlitwy codziennej poprzez korzystanie z takich  miesięczników jak „Oremus” i „Słowo wśród nas”, z których także korzystamy podczas naszych cotygodniowych spotkań w grupie. Aktywnie angażujemy się w życie parafii biorąc udział i służąc pomocą w organizowanych uroczystościach parafialnych.