Krucjata Rodzin

Wspólnota „Krucjata Rodzin”

            Krucjata modlitewna trwa od kwietnia 2011 roku i głównie zrzesza wiernych z parafii p.w. św. Stanisława Bpa i M w Buku i parafii św. Wawrzyńca w Niepruszewie.

            Wspólnota jest grupą otwartą. Tworzą ją osoby wybierające modlitwę w domu w intencji małżeństw i rodzin za wstawiennictwem:

1.       Matki Bożej Bukowskiej Literackiej

2.       Św. Wawrzyńca – patrona parafii w Niepruszewie

3.       Św. Rity,

4.       Św. Józefa,

5.       Św. Jana Pawła II,

6.       Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – patrona parafii Buk ,

7.       Bł. Ojca Rafała Chylińskiego urodzonego w Wysoczce, parafia Buk

 

MODLIMY SIĘ W INTENCJACH:

1. Przepraszamy Pana Boga za grzechy nasze, naszych dzieci, naszych rodzin i naszych przodków .

2. Dziękujemy Panu Bogu, Matce Przenajświętszej, Aniołom, Świętym za opiekę, pomoc, otrzymane do tej pory łaski dla naszych rodzin.

3. Prosimy o łaskę wytrwania w wierze, wierności przykazaniom i całkowite poddanie się Najświętszej Woli Ojca dla naszych rodzin.

4. Prosimy o moc Ducha Świętego dla nas i naszych rodzin.

5. Prosimy o miłość, zgodę, przebaczenie i jedność w naszych rodzinach.

6. Prosimy za kobietami w ciąży, abyś Ty Panie Je pobłogosławił i te dzieci.

7. Prosimy w intencji rodzin, w których są chorzy, samotni, opuszczeni, niekochani. Panie Boże daj im uzdrowienie, skieruj do nich ludzi, którzy będą nieśli im pomoc i pocieszenie, a jeżeli jest Twoją wolą to cierpienie, daj im siłę do dźwigania tego krzyża.

8. Prosimy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem poprzez rozwód, separację, zdradę, alkoholizm, narkomanię, choroby, brak pracy, inne problemy, aby Pan Bóg Miłosierny pomógł rozwiązać wszystkie te problemy, aby małżonkowie powrócili do siebie.

9. Prosimy, abyś Ty Panie przemieniał w tych rodzinach urazy
w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, smutek w radość, oddalenie w bliskość.

10. Prosimy, aby w tych małżeństwach, rodzinach, które przystąpiły do Krucjaty i za którymi się wstawiamy objawiła się Twoja Boska miłość
i Twoja chwała, aby Matka Boża była naszą Królową Rodzin.

11. Zapraszamy Ciebie Panie Boże do wszystkich pokoleń naszych rodzin, abyś wniósł w nie swoje uzdrowienie, pokój, radość, wolność, nadzieję
i miłość.

12. Prosimy o nawrócenie serc dla tych, którzy szczególnie tej łaski potrzebują w naszych rodzinach.

13. Prosimy o łaskę ochrony przed złem dla współmałżonków, dzieci, dzieci adoptowanych, wnuków, dzieci chrzestne i dzieci objęte przez uczestników Krucjaty duchową adopcją. Ochroń ich Panie płaszczem swojej miłości, a te które zbłądziły skieruj na drogę nawrócenia.

14. Panie Boże zachowaj nas i nasze rodziny od powietrza, głodu, ognia
i wojny. od chorób, nieszczęść, pijaństwa, nikotynizmu, narkomanii
i innych uzależnień, od nagłej i niespodziewanej śmierci.

15. Prosimy o wieczny odpoczynek dla zmarłych z naszych rodzin.

16.Prosimy w intencjach których proszono nas o modlitwę,

17. Prosimy w osobistych intencjach.

PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA W WYZNACZONYM DNIU:

1. Post w wyznaczonym dniu Krucjaty, w dowolnie przyjętej formie dostosowany do zdrowia i zobowiązań w rodzinie.

2. Odmówienie 4 części Różańca Świętego: radosnych, światła, bolesnych, chwalebnych

3. Ofiarowanie Mszy Św. i Komunii Św.

 

Buk, 19 luty 2019 r.