MINISTARNCI

Słowo „MINISTRANT” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare” – tzn. „służyć”.
Ministrant to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych, sprawowanych podczas Mszy świętej lub nabożeństw.
Możliwość służenia przy ołtarzu jest wielkim wyróżnieniem i zaszczytem.