PRZYMIERZE
MIŁOSIERDZIA

Przymierze Miłosierdzia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych założonym w 2000 roku przez dwóch włoskich kapłanów – o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię Paulę.Jego statuty zostały przyjęte przez Arcybiskupa Sao Paulo Kardynała Claudio Hummes w sierpniu 2005. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, natomiast wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia są obecne w 36 miastach w Brazylii, a także w Portugalii, we Włoszech, we Francji, Belgii i w Polsce.

Rodzina Przymierze Miłosierdzia gromadzi i jednoczy siły mężczyzn i kobiet, celibatariuszy i małżonków, kapłanów i ludzi świeckich. Wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizujemy i ufając w moc Ducha Świętego realizujmy wszelkie dzieła Miłosierdzia, na które pozwalają nam nasze siły. Naszą misją jest stać się żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej się z serca naszego Boga, poprzez Swój Kościół, dla najbiedniejszych materialnie i duchowo.

Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja.Swoją tożsamość odnajduje w Słowie Życia: „Duch Pana Boga nade mną…” (Iz 61,1nn)

Charyzmat i duchowość Stowarzyszenia mają swoje źródło w miłosiernym Sercu Jezusa. Ufając w moc Ducha Świętego, Stowarzyszenie adoruje Je i odnajduje w Nim Centrum swoistego Nowego Zesłania w wymiarze Miłosierdzia. Nieustannie poszukuje jak żyć w wymiarach ewangelizacyjnym i charyzmatycznym, mając na uwadze integralne uwolnienie i całkowite przemienienie każdego mężczyzny oraz każdej kobiety, którym jest głoszone Miłosierdzie Boże. Odnajduje także w Maryi, Niepokalanie Poczętej swoją prawdziwą i rzeczywistą Założycielkę.

Jak wygląda to w Brazylii?

W Brazylii misjonarze Przymierza Miłosierdzia posługują pośród najbiedniejszych materialnie, w tzw. fawelach, a także zakładają domy, w których żyją wspólnie z byłymi mieszkańcami ulicy, sierotami, ludźmi z tzw. marginesu, byłymi więźniami, starając się na nowo zawiązać zerwane więzy ze społeczeństwem i własną rodziną, prowadząc tych braci do pełnego włączenia się i uczestnictwa w społeczeństwie.

Wspólnota tworzy również Centra Wsparcia Rodziny zajmujące się dziećmi ulicy. Obecnie Stowarzyszenie posiada w Brazylii 17 domów dla narkomanów i ludzi ulicy — 5 dla dorosłych, 12 dla dzieci i młodzieży.

Wspólnota w Brazylii prowadzi również szeroką działalność ewangelizacyjną. Zgodnie z powołaniem „ewangelizować, by przemieniać”, pragną zmieniać wszystkich ewangelizowanych w ewangelizatorów i świadków Miłosierdzia.

Dyskoteka chrześcijańska

Misjonarze i osoby świeckie ewangelizują poprzez warsztaty dla młodych „Talitha Kum”, poprzez sztukę i taniec. Organizowana jest również cotygodniowa dyskoteka o nazwie „Cristoteca”, która gromadząc ok. 1000 młodych mieszkańców São Paulo, staje się miejscem zabawy, modlitwy i uwielbienia.

Misja Przymierza Miłosierdzia rozszerza się na Europę. W Lizbonie powstał pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Przymierza Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki. W 2008 roku powstały grupy we Włoszech, w Belgii, we Francji i także w Polsce.