Aktualności
Trasa przejścia pieszych pielgrzymek przez miasto do Sanktuarium 10.09.2017
06.09.2017
Wszystkie piesze pielgrzymki prosimy o zapoznanie się z trasą przejścia przez miasto i dojścia do Sanktuarium. Trasy będą zabezpieczone przez policję od momentu przekroczenia granic miasta.