Plan kolędy
Plan kolędy

Poniedziałek, 23. 01. 2023
1. godz. 16.00 Blok 18 a, przy ul. św. Rocha
2. godz. 15.00 Blok 18 b, przy ul. św. Rocha
3. godzi. 15.00 Blok 18 c, przy ul. św. Rocha

Wtorek, 24. 01. 2023
1. godz. 16.00 ul. Poznańska (od Pl. Przemysława) nr parzyste
2.godz. 15.00 ul. Poznańska (od Pl. Przemysława) nr nieparzyste i ul. Rzeźnicka.
3. Nie będzie kolędy na ul. Przykop 7, a będzie w sobotę 28.01.

Środa, 25. 01. 2023,
1. godz. 16.00 Pl. Reszki, od nr 1 do 7 i ul. Browarna
2. godz. 15.00 Pl. Reszki, od nr 8 do 19
3. godz. 15.00 Pl. Reszki, od nr 29 do 20

Czwartek, 26.01. 2023, godz. 15:00.
1. Pl. Przemysława, od nr1 do 12
2. Pl. Przemysława, od nr 13 do 24
3. ul. Zenktelera, od nr 1 i Pl. Przemysława nr 6, 8, 10(wejścia od ul. Szewskiej)

Piątek, 27. 01. 2023, godz. 15:00.
1. ul. Kościelna, od ul. Grodziskiej – jedna strona
2. ul. Kościelna, od ul. Grodziskiej – jedna strona i Pl. Przemysława 2a
3. ul. Szewska od nr 1

Sobota, 28.01.2023, godz.10:00.
1. Wysoczka (od str. Pałacu)
2. Wysoczka (od str. Buku)
3. ul. Przykop 7, od nr 23 do 45