Ogłoszenia duszpasterskie
17.09.2017 r. - XXIV Niedziela Zwykła

1.W poniedziałek święto św. Stanisława Kostki - patrona Polski. Imieniny obchodzi ks. wikariusz  Stanisław Krzymiński. Pamiętajmy w modlitwie o solenizancie.
2.W czwartek święto św. Mateusza.
3.Nabożeństwo do M .B. Bukowskiej Literackiej - w czwartek  po Mszy św. o 7:30 i przed Mszą św. wieczorną.
4.Polecamy prasę katolicką: Przewodnik Katolicki  - artykuł o Buku, tygodnik Niedziela, Gość Niedzielny. 
5.Zapraszamy na katechezę i adorację  w piątek o godz.20:00. 
6.Sakrament chrztu św. będziemy udzielać dzieciom w sobotę (23.09) na Mszy św. o godz. 18.30. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych w piątek po Mszy św. o 18:30 na wikariacie.
7.Próba chórku „Płomyczki” w sobotę o godz. 10:00 w salce parafialnej. Zapraszamy także wszystkie chętne dzieci.
8.Biblioteka Publiczna w Buku oraz Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zapraszają na XIX spotkanie literackie pt: „Czas, który czeka" do kawiarni przy kinie Wielkopolanin w czwartek  21 września na godz. 18:00. Gościem tego spotkania będzie siostra Anna Mika, Siostra Miłosierdzia, autorka poezji. 
9.Siostry Miłosierdzia zapraszają także na film o św. Wincentym a Paulo, 27 września o godz. 18:00 w kinie Wielkopolanin. Wstęp wolny.
10.Pożegnaliśmy:     śp. Jana Stankiewicza z ul. Wielkowiejskiej 22. Wieczny odpoczynek...Wielkie słowa podziękowania wszystkim, którzy podjęli się organizacji tego podniosłego wydarzenia, jakim była Uroczystość Koronacji M.Bożej Bukowskiej Literackiej.
Panu Burmistrzow Stanisławowi Filipiakowi, za szczere zaangażowanie osobiste, oraz za okazaną pomoc i serce w zmobilizowaniu wszystkich służb Miasta i Gminy Buk.

Radnym Mista i Gminy Buk, Sołtysom i Radom Sołeckim za podjęcie niezbędnych prac.

Druhom strażakom za nieocenioną pomoc w organizacji i przebiegu uroczystości.

Orkiestrze Dętej z p. dyrygentem, Karolem Hołodem, za towarzyszenie nam w całej Uroczystości.

P. Leszkowi Górce, za opracowanie muzyczne Uroczystości

Zespołom witających pielgrzymów przed sanktuarium - Misericordia, Osiem Błogosławieństw  

Wszystkim śpiewakom ubogacającym liturgię i koncert wielbienia z Leopoldem Twardowskim na czele

Pocztom sztandarowym wszystkich wspólnot działających na terenie Gminy i parafii.

Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. 

Policji, Harcerzom.

Siostrom zakonnym, które obchodzą w tym roku setną rocznicę swej posługi w naszej parafii.

Członkom grup duszpasterskich z parafii: Akcji Katolickiej, Parafialnemu Zespołowi „Caritas”, Grupie Czcicieli Matki Bożej Bukowskiej Literackiej- bo od nich to się zaczęło, Wspólnocie Przymierza Miłosierdzia, Wspólnocie Żywego Różańca, Służbie Liturgicznej, osobom które wyjeżdżały do różnych parafii archidiecezji, aby zapraszać na naszą uroczystość.

Panom Gerwazemu Deska i Romanowi Czeskiemu za prace przy ołtarzu i wizerunku Matki Bożej.

Paniom kwiaciarkom Piękne dekoracje kwiatowe upiększały ołtarze na stadionie i w kościele. 

Wszystkim osobom, które wspierały w różny sposób to wielkie wydarzenie i zaangażowały się w przygotowanie Uroczystości. Jest to wiele osób, które nie dospały, nie dojadły, a uczyniły ogromnie wiele. Wymienię p. Artura Kaczmarka i Pawła Mankiewicza. Wszyscy, którzy współpracowali z nimi, niech czują się ogarnięci tym słowem podziękowania.  Tak wielu okazywało troskę i gotowość różnorakiej a bardzo potrzebnej pomocy.

Wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym mogliśmy tak doskonale przygotować naszą Uroczystość.

Wszystkim, którzy wyszli ze swoich domów, aby uczestniczyć w tej donio0 słej uroczystości.

Słowo podziękowania kieruję także do ks. Krystiana Sammlera, dzięki któremu byliśmy przygotowani duchowo na tę wyjątkową Uroczystość.

Za każde okazane dobro i okazaną pomoc niech Pan Bóg wynagrodzi.

Niech Matka Boża Bukowska Literacka, którą czcimy w naszym Sanktuarium, wspiera wszystkie dobre pomysły i działania. Niech towarzyszy nam Jej opieka i wstawiennictwo u Boga. Niech to miejsce szczególnej Jej obecności będzie miejscem spotkania z Matką, która okazuje swoją troskę.

 

ks. Andrzej Szczepaniak 

proboszcz

 

 

Zapowiedzi
PRZEDŚLUBE 2017 r.
  •  

     


  • Kto by wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie małżeńskiej zachodzącej między tymi osobami, obowiązany jest w sumieniu zawiadomić o tym ks. Proboszcza.

     

Intencje
MSZY ŚWIĘTEJ 18 - 24.09.2017

Poniedziałek 18.09
7:30 + Stefanię SŁUPIŃSKĄ – od Janki i Stanisława Majewiczów
18:30 + Elżbietę KACZMAREK – od męża
19:00 + Mirosławę DEMBIECKĄ – od córki Ewy z mężem, wnukami i prawnuczką

Wtorek 19.09
7:30 + Joannę HUCHWAJDĘ – od Honoraty i Włodzimierza Drzymałów z rodz.
18:30 W int małżonków Danuty i Dariusza z ok. 25r. ślubu i 50 urodzin Dariusza, z
podziękowaniem za łaskę błogosławieństwa Bożego, z prośbą o opiekę i
błogosławieństwo na następne lata
19:00 + Stefanię HOFFA – od syna Stanisława z rodz.

Środa 20.09
7:30 + Danutę REMLEIN – od wujka Mariana i cioci Uli
18:30 Msza św. zbiorowa za żywych

Czwartek 21.09
7:30 + Stefanię SŁUPIŃSKĄ – od rodz. Adamczaków
18:30 + Mirosławę DEMBIECKĄ – od syna z żona, wnuków Agaty i Marcina z
Patrykiem i Moniką
19:00 + Albina DĄBROWSKIEGO – od córki Ewy z rodz.

Piątek 22.09
7:30 + Zofię JAROCH – od córki Teresy z wnuczką Agnieszką i wnuczką Lucyną z
mężem i dziećmi
18:30 Msza św. zbiorowa za zmarłych

Sobota 23.09
7:00 + Irenę KOZAK i zm. z rodz.
7:30
18:30 W int. Parafian – CHRZEST ŚW.

Niedziela 24.09
7:00 + Annę, Halinę, Kazimierza BARTKOWIAKÓW i zm. z rodz. NAWROCKICH, Jadwigę, Władysława CHOJNACKICH i zm. z rodz. PRĘTKICH
8:15 + Annę i Kazimierza DZIURLÓW i zm. z rodz.
9:30 + Elżbietę WITTKA - 6 r. śm.
10:45 + Remigiusza LULECZKĘ – od mamy i siostrzeńca Sławka
12:00 + Czesławę i Franciszka NAGÓRSKICH
18:30 + Barbarę, Rozalię, Jana MANIA
+ Teofila, Barbarę PAKUŁA
+ Leona, Marię TYKLEWICZ