GRUPA BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA RAFAŁA CHYLIŃSKIGO

 

Motto grupy: Takiego wzoru nam potrzeba i takiego wstawiennictwa zapragnęliśmy.


Grupa modlitewna bł. Ojca Rafała Chylińskiego została założona w dniu 02 grudnia 2016r. w 275 rocznicę śmierci bł. O. Rafała Chylińskiego. Termin spotkań ustalono na trzeci wtorek miesiąca po ostatniej Mszy Św. wieczornej. Od dawna podczas spotkań grupy Czcicieli Matki Bożej Bukowskiej Literackiej pojawiało się pragnienie, aby istniała w naszej parafii grupa modlitewna bł. Ojca Rafała Chylińskiego. Jednak motorem do prowadzenia rozmów i szukania odpowiedzi w jaki sposób parafianie z rodzinnej parafii modlą się za wstawiennictwem bł. ojca Rafała było pytanie w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. O. Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach k. Łodzi. Pytanie to zadał nam ojciec franciszkanin w dniu 09 czerwca 2016 r. po uroczystej Mszy Św. „a czy wy się modlicie do ojca Rafała?”.  W tym dniu parafianie bukowscy z proboszczem ks. A. Szczepaniakiem udali się z pielgrzymką do Łagiewnik z okazji 25 rocznicy beatyfikacji bł. Ojca Rafała z kopią cudownego obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej jako daru z rodzinnej parafii ojca Rafała. Ponadto uczestnicy Mszy św. otrzymali obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Bukowskiej Literackiej za wstawiennictwem której błogosławiony ojciec Rafał wypraszał łaski u Boga. 

Zgłosiły się osoby, które chciałyby należeć do grupy modlitewnej Ojca Rafała Chylińskiego. Wówczas ustalono, że  należy umieścić w ogłoszeniach parafialnych informację o propozycji powstania grupy modlitewnej bł. Rafała Chylińskiego. Przez trzy tygodnie począwszy od 13 listopada 2016 r. w ogłoszeniach parafialnych przedstawiano propozycję powstania grupy modlitewnej o. Rafała z informacją, że spotkanie założycielskie odbędzie się w dniu 02 grudnia 2016r. po Mszy wieczornej. 

Ksiądz proboszcz poprosił panią Helenę Pajchrowską o przewodniczenie grupie modlitewnej. Modlimy się za wstawiennictwem bł. o. Rafała Chylińskiego w  intencjach, z którymi przychodzimy na spotkanie. Spotkania rozpoczynamy pieśnią usłyszaną  w  Łagiewnikach -„Błogosławiony Ojcze Rafale” tekst: o. Rafał Parol, muzyka: o. Ludomir Bernatek. Śpiewamy także pieśń powstałą w naszej parafii z okazji ogłoszenia o. Rafała błogosławionym: w 1991 r. „ Ojcze Rafale Ty jesteś spośród nas” tekst: ks. Sławomir Grośty, muzyka : Leszek Górka. 

Podczas spotkania jedna z osób przedstawia kilka ciekawych historii z życia o. Rafała, jego rodzinę, towarzyszy i sposób modlitwy, które są opisane w książkach będących w posiadaniu grupy. Omówiliśmy z życia o. Rafała jego kalendarium zwracając uwagę na dzień  14 lutego 2017 r. ,w który to dzień obchodziliśmy 300. rocznicę święceń mniejszych, a czerwcu lub  lipcu 2017 r. przypada rocznica święceń kapłańskich. Świętowaliśmy dzień skupienia w dniu 18 czerwca 2017 r. w rodzinnej wsi ojca Rafała w Wysoczce W dniu tym wyruszyła o godz. 15-tej piesza pielgrzymka z Buku spod Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, aby o godz. 16-tej wziąć udział w uroczystej Mszy św. w podziękowaniu Matce Bożej Bukowskiej Literackiej za opiekę i prowadzenie Ojca Rafała Chylińskiego.


Modlitwy za pośrednictwem których upraszamy wstawiennictwo bł. O. Rafała:

  1. Litania do bł. Rafała Chylińskiego
  2. Nowenna do bł. Rafała Chylińskiego
  3. Modlitwa za wstawiennictwem bł. O. Rafała Chylińskiego,
  4. Tajemnica „Biczowanie” wg ks. Krzysztofa Kóska „RÓŻANIEC POLSKICH ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH”, wydawnictwo WAM, Kraków 1999, str. 120-124.

Książki będące w posiadaniu członków grupy:

  1. Błogosławiony Rafał Chyliński z Łagiewnik, franciszkanin, Warszawa , 09 czerwca 1991, o. Lubomir Jan Bernatek OFM Conv,
  2. Czcigodny sługa Boży Rafał Chylińsk, oo Franciszkanie Łódż- Łabiewniki 1982, o. Lubomir Jan Bernatek OFM Conv,
  3. Samarytanin czasów saskich, Paweł Warchoł OFM Conv, wydawnictwo Oj. Fran. Niepokalanów 2008,


Modlitwa do bł. o. Rafała Chylińskiego


Boże, dziękujemy Ci za dar bł. Ojca Rafała Chylińskiego. Dałeś Go naszej Ojczyźnie w trudnych dla niej czasach jako miłosiernego Brata św. Franciszka, który z miłością pochylał się nad wszelką ludzką nędzą. Ufni w Jego pomoc pokornie Cię prosimy wysłuchaj naszych próśb w intencjach obejmowanych przez Krucjatę Rodzin, abyśmy wzrastali w Kościele w wierze, miłości i uwielbieniu Trójjedynego Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem bł. o. Rafała Chylińskiego


Drogi Ojcze Rafale! Urzeczywistniałeś ewangeliczne ideały. Karmiłeś głodnych, poiłeś spragnionych, pokrzepiałeś przychodniów, przyodziewałeś nagich,, odwiedzałeś chorych. W nich wszystkich odnajdywałeś i spotykałeś Syna Człowieczego. Usłyszałeś wtedy słowa błogosławieństwa: „Coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla Mnie”.

Dostąpiwszy tego błogosławieństwa, spraw swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy my także otwierali swe serca na potrzeby biednych i potrzebujących, a tak urzeczywistniali Chrystusowe wezwania, zawarte w Ewangelii. Niech jak u Ciebie staną się nierdzewnym skarbem na całą wieczność. Amen.