MINISTARNCI

Słowo „MINISTRANT” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare” – tzn. „służyć”.
Ministrant to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych, sprawowanych podczas Mszy świętej lub nabożeństw.
Możliwość służenia przy ołtarzu jest wielkim wyróżnieniem i zaszczytem.

Służba liturgiczna w naszej parafii zawsze obejmowała dużą grupę młodszych i starszych chłopców. Obecnie służbę tę pełni 42 ministrantów – w tym 5 członków w Szewcach oraz 4 kandydatów. Opiekunem Koła Ministrantów jest od 01 lipca 2012 r. ks. Hubert Ciachowski, natomiast prezesem Adam Serek.

Każdy ministrant podejmuje dwa dyżury w tygodniu: w niedzielę i w dzień powszedni. By jak najlepiej pełnić służbę przy ołtarzu, ministranci systematycznie biorą udział w zbiórkach, w czasie których poznają dokładniej przepisy liturgiczne.

ZBIÓRKI dla ministrantów młodszych odbywają się co dwa tygodnie we wtorki o godz. 17:30,a  dla starszych (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) w piątki o 17:30. Dwa razy do roku organizowane są zbiórki, w których uczestniczą również rodzice ( wigilia Bożego Narodzenia oraz w czerwcu – pod koniec roku formacji). Raz w miesiącu odbywa się tez spotkanie dla ministrantów seniorów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Nasza wspólnota ministrancka  - poza zbiórkami – integruje się podczas wspólnych wyjazdów rekreacyjnych. Dwukrotnie byliśmy na Termach maltańskich w Poznaniu. Głównym tegorocznym wyjazdem wakacyjnym był pobyt w Białym Dunajcu (od 2 do 5 lipca)  razem z ministrantami z Mosiny. 13 sierpnia  byliśmy w Łomnicy odwiedzić ks. Cezarego Kucińskiego, który był poprzednim.

Opiekunem Koła Ministrantów.

Serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do podjęcia tej zaszczytnej służby przy Ołtarzu!!!